Spreekangst overwinnen met apps?

In het oktobernummer staat in de rubriek Lezerspost van het tijdschrift van Onze Taal een ingezonden brief van Martin Kabos van Almere Toastmasters. Hierin reageert hij op een artikel over de voor- en nadelen van apps om spreekangst te overwinnen, en geeft aan wat Toastmasters kan bijdragen aan het overwinnen van spreekangst. Het lezen waard!

Sjaak Baars en Jolien Strous beschrijven in het juli/augustusnummer in hun artikel ‘Nooit meer klamme handjes?’ de voor- en nadelen van apps en andere virtuele hulpmiddelen om spreekangst te overwinnen.

In hun inleiding citeren de auteurs de beroemde Romeinse redenaar Quintilianus, die zegt dat een spreker “dagelijks het woord [moet] voeren ten overstaan van een aantal toehoorders, het liefst mensen aan wier mening en kritisch oordeel we ons iets gelegen laten zijn.” Dat kan natuurlijk met virtuele toehoorders, maar het is misschien beter om je speeches te oefenen bij een ‘Toastmastersclub’. Daar vind je in een veilige omgeving de groep toehoorders die Quintilianus aanraadt. Toastmasters is een van oorsprong Amerikaanse non-profitorganisatie waar met degelijk didactisch materiaal in duizenden clubs wereldwijd leden precies doen wat de grote meester adviseert: zo veel mogelijk oefenen, met écht publiek.

In tegenstelling tot wat bij de apps wel gebeurt, word je er niet misselijk van, en de eh-teller houdt nauwkeurig alle stopwoorden voor je bij. Een grammaticus let op je taalgebruik en een evaluator wijst je op sterke punten en verbeterpunten. Van alle aanwezigen krijg je bovendien ook schriftelijke feedback (er is geen docent). Leden houden zowel voorbereide speeches als geïmproviseerde.

Door als spreker veel vlieguren te maken in de stimulerende en positieve omgeving van een Toastmastersclub overwin je geleidelijk je spreekangst en maak je een vliegende start als spreker.

Ingezonden brief in Onze Taal